#BPNRamadan2020

Lebaran Di mana Tahun Ini?

07.00

Bismillaahirrahmaanirrahiim....

Tahun ini, lebaran di mana?

Sebenarnya ini pertanyaan yang mudah untuk saya yang masih single dan juga bukan anak perantauan. Lebaran ya di rumah saja!

Freepik